Αναλυτικές χρεώσεις

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  €/KWH
ΜΗΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 0,0029 0,0049 0,0030
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 0,0029 0,0049 0,0030
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,0022 0,0049 0,0030
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 0,0021 0,0040 0,0023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,0021 0,0040 0,0023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,0021 0,0040 0,0023
IANOYAPIOΣ 2019 0,0022 0,0041 0,0024
ΦΕΒΡOYAPIOΣ 2019 0,0022 0,0039 0,0023
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 0,00205 0,0035 0,0022
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 0,00248 0,00372 0,0020
ΜΑΙΟΣ 2019 0,00195 0,0028 0,0020
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 0,00190 0,00350 0,0020
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 0,00190 0,00350 0,0020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 0,00185 0,00350 0,0020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,00180 0,00320 0,00220
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 0,00180 0,00300 0,00180
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,00193 0,00310 0,00180
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,00197 0,00389 0,00197
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,00195 0,00252 0,00195
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,00182 0,00201 0,00182
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 0,00175 0,00210 0,00175
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 0,00175 0,00250 0,00175
ΜΑΙΟΣ 2020 0,00220 0,00218 0,00220
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 0,00193 0,00205 0,00193
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 0,00198 0,00192 0,00198

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν (πάγια) Χρέωση Ενέργειας, που υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης & (αναλογική με την κατανάλωση) Χρέωση Δυναμικότητας, που υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης. Οι τιμές προέρχονται από τις ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh)

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

 

2019

2020

Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Κατηγορία
Πελάτη

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/ΜWh)

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/MWh/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/ΜWh)

ΑΤΤΙΚΗ

Οικιακός

1.129,04

14,4818

1.131,30

14,5108

ΑΤΤΙΚΗ

Εμπορικός

1.129,04

14,4818

1.131,30

14,5108

ΑΤΤΙΚΗ

Βιομηχανικός

4.548,93

0,6927

4.558,02

0,6941

ΑΤΤΙΚΗ

Κλιματισμός / Συμπαραγωγή

1.128,40

3,806

1.130,66

3,8133

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικιακός

452,7584

11,943

453,6639

11,9669

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εμπορικός

452,7584

11,943

453,6639

11,9669

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανικός

1.811,26

0,2888

1.814,88

0,2894

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οικιακός

524,8681

13,014

525,9178

13,040

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εμπορικός

524,8681

13,014

525,9178

13,040

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βιομηχανικός

2.099,76

0,3517

2.103,96

0,3524

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οικιακός

795,9101

11,6365

797,5019

11,6597

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εμπορικός

833,7801

7,5719

835,4477

7,5870

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βιομηχανικός

4.588,89

0,4237

4.598,0723

0,4246

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Οικιακός

549,7193

11,9109

550,8187

11,9347

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Εμπορικός

600,786

7,3851

601,988

7,3999

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Βιομηχανικός

4.894,73

0,4936

4.904,52

0,4946

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οικιακός

1.236,75

13,5230

1.239,22

13,5501

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικός

1.248,14

11,4100

1.250,64

11,4328

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανικός

7.322,79

0,5662

7.337,44

0,5673

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διασύνδεση Αττικής Βοιωτίας

7.231,20

0,5704

7.245,71

0,5715

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Βιομηχανικός

5.823,86

1,1828

5.835,51

1,1852

Λοιπές χρεώσεις 2020:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

Έως Απρίλιο 2020: 0,00048 €/kWh

Από Μάιο 2020: 0,000197 €/kWh

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης

 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)

Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης εξασφαλίζει την EFA ENERGY από πιθανές μελλοντικές οφειλές του πελάτη και μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας.
Η εγγύηση καταβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό φυσικού αερίου της EFA ENERGY

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.

Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις εκτός από το ειδικό τέλος επιβαρύνονται και με Φ.Π.Α 6%

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού:

Για τους Οικιακούς Πελάτες:
Από Οκτώβριο έως και Μάρτιο κάθε έτους, κάθε μήνα (6 μηνιαίοι λογαριασμοί)
Από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτους, κάθε 3 μήνες (2 τριμηνιαίοι λογαριασμοί)

Για τους Επαγγελματικούς Πελάτες:
Κάθε μήνα εκτός από τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, για χρήση θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.
Κάθε μήνα (12 μηνιαίοι λογαριασμοί) για λοιπές χρήσεις

Κάθε μήνα για τα Σημεία Παράδοσης με δυνατότητα εξ αποστάσεως μέτρησης (έξυπνοι μετρητές) και για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για Οικιακούς ή Επαγγελματικούς πελάτες.

Ανάλογα με το είδος του, ο λογαριασμός θα χαρακτηρίζεται ως:

ΕΝΑΝΤΙ ->  Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ->  Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή (την αντίστοιχη ΕΔΑ/ΔΕΔΑ)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

H EFA ENERGY σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας, για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Οικιακούς Καταναλωτές, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Επαγγελματικούς Καταναλωτές πατήστε εδώ