ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΑΓΙΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (€/KWh)
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh από 01/01/2020 =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 1η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ]
+ [0,008€/kWh]

“Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Η τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στρογγυλοποιείται στο 9ο δεκαδικό ψηφίο.”

Efa Central

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου
για Οικιακή Kοινόχρηστη Σύνδεση

Μηνιαία Τιμή Προμήθειας
€/kWh
Standard20
-20%

Έκπτωση σταθερή για όλους

Τιμές με την έκπτωση
-20% ενσωματωμένη:

Extra5
-5%

επιπλέον έκπτωση & μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

EfaGreen
-5%

επιπλέον έκπτωση, για έναν ολόκληρο χρόνο, με τη συντήρηση του λέβητά σου

*ισχύει και για νέες συνδέσεις

ALLin1

Συνδυαστική τιμή για τον καταναλωτή

(με ενσωματωμένες και τις 3 εκπτώσεις)

ΜΑΪΟΣ 2018 0,027220980 0,026900980 0,02659098
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 0,027357855 0,027037855 0,026727855
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 0,029663512 0,029343512 0,029033512
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 0,029432304 0,029112304 0,028802304
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,029574503 0,029254503 0,028944503
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 0,031705182 0,031385182 0,031075182
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,031350799 0,031030799 0,030720799
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,031112863 0,030792863 0,030482863
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 0,031820234 0,031500234 0,031190234
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 0,031896890 0,03157689 0,03126689
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 0,031887847 0,031567847 0,031257847
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 0,030332615 0,030012615 0,029702615
ΜΑΪΟΣ 2019 0,030182256 0,029862256 0,029552256
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 0,030353946 0,030033946 0,029723946
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 0,030192922 0,029872922 0,029562922
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 0,030524816 0,030204816 0,029894816
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,030435650 0,030115650 0,029805650
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 0,029873895 0,029553895 0,029243895
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,029797606 0,029477606 0,029167606
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 0,029555122 0,029235122 0,028931122
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,028722112 0,028402112

0,028092112

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0,028609719 0,028289719

0,027979719

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 0,028987463 0,028667463 0,028357463
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 0,024350943 0,024030943 0,023720943
ΜΑΪΟΣ 2020 0,023318728 0,022998728 0,022688728
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 0,023126213 0,022806213 0,022496213
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 0,018748688 0,018428688 0,018118688
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 0,018193848 0,017873848 0,017563848
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,18549040 0,018229040 0,017919040
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 0,018112509 0,017792509 0,017482509
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 0,018146989 0,017826989 0,017516989

Για οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου με κοινόχρηστη σύνδεση, η ΕFA ENERGY προσφέρει:

  • Τις Χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς και μηδενικό πάγιο
  • Δωρεάν τέλη σύνδεσης στα δίκτυα της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Θεσσαλονίκη – Θεσσαλία).
  • Σταθερή έκπτωση 20%, για όλους, στις ήδη ανταγωνιστικές τιμές για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/10/2020
  • On line παρακολούθηση του λογαριασμού σας μέσα από το site μας εδώ.

Τι περιλαμβάνει ο λογαριασμός σας

Το συνολικό ποσό το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής περιλαμβάνει το κόστος χρήσης των υποδομών (ελληνικό σύστημα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου), το διεθνές κόστος του φυσικού αερίου και το ανταγωνιστικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:

Σύμφωνα με τον νόμο η χρέωση αυτή εισπράττεται από την EFA ENERGY και αποδίδεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς υψηλής, μέσης & χαμηλής πίεσης και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. To ύψος της καθορίζεται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και από τις συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α.

Σχετική νομοθεσία:

  • 352/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3513/ 1.11.2016)
  • 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737 / 29.12.2017)
  • Κανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016)
  • 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh)

Δείτε Περισσότερα…

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ