Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Στοιχεία του Πελάτη

Ονοματεπώνυμο*
Διεύθυνση*
TK*
Πόλη*
A.Φ.Μ.*
Δ.Ο.Υ.*
Τηλ. Οικίας*
Εργασίας*
Κινητό*
E-mail*

Eίδος Παροχής Αερίου

Οικία
Αυτόνομο
Κεντρική Θέρμανση

Κατάστημα
Εστιατόριο
Καφέ
Εμπορικο

Βιοτεχνία/Βιομηχανία

Στοιχεία Παροχής Αερίου (τα στοιχεία αναγράφονται στον λογαριασμό)*

Τύπος Μετρητή*
HKAΣΠ *
Ωριαία Δυναμικότητα [kwh/h]*
Νέα Σύνδεση*