Χρήσιμα έντυπα

Στην ενότητα “Χρήσιμα Έντυπα” μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις, τα έντυπα και τις διαιδικασίες της efaEnergy.

Προκειμένου να βελτιωθεί η διάδοση έγκυρων και ολοκληρωμένων πληροφοριών προς τους καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας, αναφορικά με τα θέματα που τους απασχολούν κατά τις καθημερινές τους συναλλαγές με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την ελληνική έκδοση του οποίου επιμελήθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Μπορείτε να λάβετε γνώση του ως άνω ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στο ακόλουθο link: http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/faq/questonaire.csp ή ζητήστε μας να σας το αποστείλουμε.