Σίνδος

Αθήνα

Λάρισα

Καλαμπάκα

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 20:00
Σάββατο 09:00 έως 15:00
(χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου)

Για Φυσικό Αέριο

Σε περίπτωση ανάγκης/διαρροής αερίου, για άμεση επέμβαση καλέστε:

Για Θεσσαλονίκη & Θεσσαλία:

10302

 

Για Αττική:

800 1111 330 - 11322

2130 882503 - 38

 

Για Λοιπή Ελλάδα:

11711

 

Για βιομηχανικά δίκτυα: 2105551666
Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου