Πιστοποιήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

Όσοι ενδιαφέρονται για την Πολιτική Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά της εταιρείας στο τηλέφωνο 2310320777, υπόψιν του Υπεύθυνου Διαχείρισης Συστημάτων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ