Κοινόχρηστο

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΑΓΙΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (€/KWh)
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ]
+ [0,008€/kWh]

«Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%.
Η τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στρογγυλοποιείται στο 9ο δεκαδικό ψηφίο.»

0,029510799

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου για Οικιακό – Κεντρική Θέρμανση
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -20%
ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ -5% ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ( ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ)
Πάγιο
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
ΜΑΙΟΣ 2018 0,028820980 0,027220980 0,026900980
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 0,028957855 0,027357855 0,027037855
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 0,031263512 0,029663512 0,029343512
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 0,031032304 0,029432304 0,029112304
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,031174503 0,029574503 0,029254503
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0,032950799 0,031350799 0,031030799

Για οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου με κοινόχρηστη σύνδεση, η ΕFA ENERGY προσφέρει:

  • Τις Χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς και μηδενικό πάγιο
  • Επιδότηση έως 50% στα τέλη σύνδεσης της ΔΕΔΑ και αποπληρωμή σε έως 36 δόσεις
  • Σταθερή έκπτωση 20% για όλους τους πελάτες που θα συνδεθούν μέχρι 31/12/2018
  • On line παρακολούθηση του λογαριασμού σας μέσα από το site μας εδώ ή μέσω της εφαρμογής σε κινητό εδώ.
  • Σύγχρονη εφαρμογή τηλεμετρίας για έλεγχο καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο και στατιστική ανάλυση με βάση το ιστορικό
  •  Άμεση εξυπηρέτηση από έμπειρους τεχνικούς

Τι περιλαμβάνει ο λογαριασμός σας

Το συνολικό ποσό το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής περιλαμβάνει το κόστος χρήσης των υποδομών (ελληνικό σύστημα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου), το διεθνές κόστος του φυσικού αερίου και το ανταγωνιστικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:

Σύμφωνα με τον νόμο η χρέωση αυτή εισπράττεται από την EFA ENERGY και αποδίδεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς υψηλής, μέσης & χαμηλής πίεσης και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. To ύψος της καθορίζεται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και από τις συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α.

Σχετική νομοθεσία:

  • 352/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3513/ 1.11.2016)
  • 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737 / 29.12.2017)
  • Κανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016)
  • 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh)

Δείτε Περισσότερα…