Χρήσεις Φυσικού Αερίου

Στο Σπίτι

 • Κεντρική Θέρμανση
 • Αυτόνομη Θέρμανση
 • Μαγειρική Χρήση
 • Ζεστό Νερό
 • Κλιματισμός

Στην Επιχείρηση

 • Τεχνολογικός Εξοπλισμός
 • Θέρμανση
 • Κλιματισμός
 • Συμπαραγωγή

Στη Βιομηχανία

 • Κάλυψη θερμικών αναγκών για τις παραγωγικές διαδικασίες

Στον Δημόσιο Τομέα

 • Το φυσικό αέριο στον Δημόσιο Τομέα.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ