Αναλυτικές χρεώσεις

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  €/KWH
ΜΗΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΝΗ /  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 0,0036800 0,0036800
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 0,002055 0,0027883
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 0,00278 0,00278
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 0,0023485 0,002919
ΜΑΙΟΣ 2023 0,00222 0,00268
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 0,0015151 0,0018032
ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 0,002432 0,002375
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 0,0021 0,002374
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 0,002128 0,002146
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 0,00251 0,00278
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 0,002374 0,002528
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023  0,00234 0,00256
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 0,00225 0,00225
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 0,002359 0,002359

Χρέωση Μεταφοράς 2020-2022

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν (πάγια) Χρέωση Ενέργειας, που υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης & (αναλογική με την κατανάλωση) Χρέωση Δυναμικότητας, που υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης. Οι τιμές προέρχονται από την ENAON EDA κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh)

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
 
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής  (Εταιρεία Διανομής Αερίου – ENAON EDA) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΑΕΥ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από την αντίστοιχες ENAON EDA κάθε περιοχής.
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ENAON EDA 2024 (ισχύς από 1η Φεβρουαρίου 2024)

Κατηγορία Τιμολογίου

Συντελεστής
Δυναμικότητας (€/KWh/h)

Συντελεστής Ενέργειας (€/KWh)

Προσαύξηση
Διείσδυσης (€/KWh)

Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Οικιακό

1,2387022 0,021072 0,0009549

Εμπορικό

1,2449887 0,0118063 0,0009549

Βιομηχανικό

7,8503905 0,000728 0,0000764
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας

Οικιακό

0,9582804 0,0177113 0,0009549

Εμπορικό

0,8934085 0,011716 0,0009549

Βιομηχανικό

5,7612657 0,0008105 0,0000764
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας

Οικιακό

1,0444232 0,0144685 0,0009549

Εμπορικό

0,9523291 0,0184959 0,0009549

Βιομηχανικό

4,7145008 0,001128 0,0000764
Δίκτυο Διανομής Ηπείρου

Οικιακό

1,1433291 0,0161167 0,0009549

Εμπορικό

1,1584891 0,0148859 0,0009549

Βιομηχανικό

4,9313562 0,0009289 0,0000764
Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας

Οικιακό

1,2206445 0,0188206 0,0009549

Εμπορικό

1,2136178 0,0134117 0,0009549

Βιομηχανικό

6,6937737 0,0005647 0,0000764
Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου

Οικιακό

0,7419434 0,0149834 0,0009549

Εμπορικό

0,7148011 0,0170336 0,0009549

Βιομηχανικό

6,7315301 0,0006610 0,0000764
Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδας

Οικιακό

1,3328628 0,0166421 0,0009549

Εμπορικό

1,3484058 0,0142455 0,0009549

Βιομηχανικό

7,3666928 0,0006081 0,0000764
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης
Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό) 0,5397010 0,0112900 0,0009549
CNG 0,0000000 0,0009602 0,0000926
Βιομηχανικό 2,1598941 0,0001729 0,0000764

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό) 0,7773687 0,0137552 0,0009549
CNG 0,0000000 0,0022515 0,0000926
Βιομηχανικό 3,1089304 0,0002728 0,0000764

Δίκτυο Διανομής Αττικής

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό) 1,1300947 0,0140367 0,0009549
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή 1,1262491 0,0038704 0,0001940
Βιομηχανικό 4,5353269 0,0003480 0,0000764
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS ΑΕ. 2024 (ισχύς από 13 Φεβρουαρίου 2024)
Για όλα τα Ενεργά Δίκτυα Διανομής της HENGAS AE.
Κατηγορία Τιμολογίου Συντελεστής Δυναμικότητας (€/KWh/h) Συντελεστής Ενέργειας (€/KWh)
Μη Βιομηχανικό 1,5795958 0,020879
Βιομηχανικό 4,8149671 0,0008999

Τιμολόγια Δικτύων Διανομής 2023 δείτε τα εδω 

Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Ιανουάριος 2024 δείτε τα εδω

Λοιπές χρεώσεις 2024:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

Απο Μάιο 2020 0,000197 €/kWh

Από Μάιο 2021: 0 €/kWh

Από Ιανουάριο 2023: 0,00284 €/kWh

Από Ιούνιο 2023: 0,00057 €/kWh

Από Ιανουάριο του 2024: 0,00078 €/kWh 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

0,00108 €/kWh για οικιακή χρήση θέρμανσης

 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΑΕΥ)

Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης εξασφαλίζει την EFA ENERGY από πιθανές μελλοντικές οφειλές του πελάτη και μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 των Γενικών Όρων της σύμβασης προμήθειας.
Η εγγύηση καταβάλλεται με τον πρώτο λογαριασμό φυσικού αερίου της EFA ENERGY

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΑΕΥ (Εφόσον προβλέπεται). 

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14).

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.

Ειδικό τέλος (5%) – Ν.2093/92 & Ν.2960/2001.

Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις εκτός από το ειδικό τέλος επιβαρύνονται και με Φ.Π.Α 6%

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού:

Οι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου εκδίδονται περιοδικά και ανά 4 μήνες κατ’ ανώτατο όριο και ανάλογα τόσο με το είδος αυτών όσο, με την περίοδο καταμέτρησης διακρίνονται σε:

  • Έναντι (που εκδίδονται βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης)
  • Εκκαθαριστικούς (που εκδίδονται βάσει πραγματικής κατανάλωσης) ανάλογα με την πιστοποιημένη ένδειξη της κατανάλωσης από την αρμόδια ΕΔΑ.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

H EFA ENERGY σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας, για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης για Οικιακούς Καταναλωτές και Εμπορικούς καταναλωτές, πατήστε εδώ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ