Κορπέτης Κωνσταντίνος
6,5 χιλιόμετρο  Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά 56429