Κεντρικό Κατάστημα Κομοτηνής

Νικολάου Ζωίδη 59, 69100 Κομοτηνή