Ενημερωτική επιστολή ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ορθή επαναλειτουργία συσκευών