Ιστορική Διαδρομή

2003
Η εταιρεία EFA (Εταιρεία Φυσικού Αερίου) ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιήθηκε στην συντήρηση λεβητών με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης αυτών για την καλύτερη και οικονομικότερη απόδοση. Στην συνέχεια επεκτάθηκε στην χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου με μακροχρόνιες προωθητικές ενέργειες δίνοντας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου.
2016
Το 2016 η EFA, με εφόδια την τεχνογνωσία και την εμπειρία, εισάγει νέα τεχνολογικά δεδομένα στον τομέα του φυσικού αερίου, όπως η Τηλεμετρία, συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς οίκους του κλάδου του φυσικού αερίου (Sime, Boss, Giersch, Daewoo,Siemens, Wilo και άλλους), καθώς αξιοποιεί τεχνικά καταρτισμένα και έμπειρα συνεργεία για την υλοποίηση των έργων της.
2018
Το 2018 έχοντας πλέον ολόπλευρη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο του φυσικού αερίου, εισέρχεται δυναμικά και στην προμήθειά του, προσφέροντας οικονομικότερες λύσεις που στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες όλου του φάσματος των καταναλωτών. Βασιζόμενη στις ανάγκες των πελατών της, καινοτομεί και φροντίζει και γι’ αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.