Συντήρηση Λέβητα Φυσικού Αερίου-Ασφάλεια και Οικονομία

Με την ετήσια συντήρηση του λέβητά σας, η εταιρεία μας σας προσφέρει επιπλέον έκπτωση 10% στο φυσικό σας αέριο!

Κάθε πότε πρέπει να συντηρώ το λέβητα μου;

Η συντήρηση του λέβητα είναι υποχρεωτική από το νόμο και πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο. Με την αποτελεσματική ετήσια συντήρηση επιτυγχάνεται:

 • Το μέγιστο της θερμικής απόδοσης
 • Η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση καυσίμου
 • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της συσκευής
 • Μέγιστη ασφάλεια λόγω της έγκαιρης αντιμετώπισης πιθανών / ενδεχόμενων δυσλειτουργιών
 • Μείωση των εκπομπών ρύπων – προστασία του περιβάλλοντος


Ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση του λέβητα μου;

Η συντήρηση του λέβητα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο, καταλληλότερη εποχή είναι με τη λήξη της χειμερινής περιόδου και πριν την έναρξη της νέας, δηλαδή από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο.


Ποιον να εμπιστευτώ για τη σωστή συντήρηση του λέβητα μου;

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από αδειούχους – πιστοποιημένους  επαγγελματίες που διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες. Στο τέλος των εργασιών, ο συντηρητής εκδίδει το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των συσκευών φυσικού αερίου, με το οποίο πιστοποιεί την ασφαλή και καλή λειτουργία τους.


Τι είναι το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των συσκευών;

Είναι το έντυπο, που σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι υποχρεωμένος να φέρει και να παραδίδει στον καταναλωτή ο αδειούχος – πιστοποιημένος επαγγελματίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης των συσκευών. Υποχρεωτικό είναι να συμπληρώνονται στο έντυπο όλα τα πεδία των αντίστοιχων εργασιών που εκτελέστηκαν. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο η ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου του αναλυτή καυσαερίων.


Πως ξεχωρίζω το νόμιμο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των συσκευών;

Είναι έντυπο διπλότυπο με αρίθμηση, θεωρημένο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος ή από το αντίστοιχο επαγγελματικό σωματείο και φέρει υποχρεωτικά τη σφραγίδα και την υπογραφή του αδειούχου – πιστοποιημένου επαγγελματία με τον αριθμό αδείας του.


Ποιες είναι οι βασικές εργασίες της ετήσιας συντήρησης και μετρήσεων;

Συντήρηση:

 • Καθαρισμός λέβητα
 • Καθαρισμός καπνοδόχου
 • Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ
 • Καθαρισμός και ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα
 • Ρύθμιση αναλογίας αέρα – ιονισμού
 • Έλεγχος διαρροών καυσίμου συσκευής
 • Έλεγχος διαρροών καυσαερίου
 • Δοκιμή λειτουργίας συστήματος ανίχνευσης αερίου (αν υπάρχει)
 • Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα
 • Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων (για αέρια καύσιμα)

Μετρήσεις:

 • Θερμοκρασία καυσαερίου
 • Θερμοκρασία χώρου λεβητοστασίου
 • Μονοξείδιο του άνθρακα
 • Οξείδια του αζώτου
 • Οξυγόνο
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Δείκτης αιθάλης
 • Ελκυσμός
 • Πίεση ηρεμίας αερίου
 • Πίεση λειτουργίας αερίου
 • Πίεση μπεκ αερίου
 • Θερμοκρασία νερού λέβητα


Τι είναι ο αναλυτής καυσαερίων;

Είναι η συσκευή με την οποία πραγματοποιούνται οι μετρήσεις των καπναερίων στην καπνοδόχο των συσκευών. Είναι υποχρεωτικό ο αδειούχος – πιστοποιημένος επαγγελματίας να τη διαθέτει και να τη φέρει πάντα μαζί του.  Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε συντήρησης, να πραγματοποιεί με τον αναλυτή τη βέλτιστη ρύθμιση των συσκευών μέσω της ανάλυσης των μετρήσεων καπναερίων στην καπνοδόχο. Τέλος, είναι υποχρεωτικό η συσκευή κάθε χρόνο να βαθμονομείται από πιστοποιημένο εργαστήριο για την ορθή λειτουργία της.


Πόσο κοστίζει η συντήρηση του καυστήρα;

Το κόστος της συντήρησης δεν είναι υψηλό και κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ της συσκευής. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το όποιο κόστος της συντήρησης ισοσταθμίζεται από το όφελος βέλτιστης λειτουργίας της συσκευής.


Η πρόταση-συμβουλή μας

Επιβεβαιώστε ότι ο τεχνικός που θα αναθέσετε την ετήσια συντήρηση της συσκευή σας είναι αδειούχος επαγγελματίας και πληροί υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω σε έγγραφα και υπηρεσίες. Στο τέλος της συντήρησης παραλαμβάνετε από τον τεχνικό το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης, το οποίο πρέπει να προσκομίσετε σε εμάς, ώστε να γίνετε αποδέκτες της επιπλέον έκπτωσης 10% στο φυσικό σας αέριο!

Επισυνάπτεται το πρότυπο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης, στο οποίο υποδεικνύονται τα πεδία που (εφόσον είναι συμπληρωμένα) αποδεικνύουν την πιστοποίηση του τεχνικού σας.

 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ