ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.138 Ν.4951/2022 αναφορικά με τη Θέσπιση Εκτάκτων Ρυθμίσεων Μεταβατικού Χαρακτήρα στην Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, εφαρμόζονται νέες Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Χρέωση Παγίου στα κυμαινόμενα Εμπορικά Προγράμματα.

 

Πιο Συγκεκριμένα:

 1. Για την περίοδο από 1/8/2022 έως 1/7/2023 ή για όσο παραταθεί το διάστημα αυτό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή σε περίπτωση που το διάστημα αυτό λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, δεν θα εφαρμόζονται οι Όροι:

 

 • 1, 6.2 και 6.3 των Γενικών Όρων περί αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας
 • 4 των Γενικών Όρων περί τροποποίησης των όρων της σύμβασης προμήθειας, ως προς το χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος της τροποποίησης
 • 3α των Γενικών Όρων  αναφορικά με τα περιεχόμενα στο λογαριασμό κατανάλωσης στοιχεία και ειδικώς αναφορικά με την αναπροσαρμογή της χρέωσης προμήθειας σύμφωνα με τους όρους 6.1, 6.2 και 6.3 των Γενικών Όρων

 

 1. Ειδικά για την Περίοδο Κατανάλωσης από 1/8/2022-31/8/2022 οι Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & η Χρέωση Παγίου για όλα τα Κυμαινόμενα Εμπορικά Προγράμματα τροποποιούνται και θα ισχύουν ως εξής:

 

 • Οικιακές Παροχές – Restart Power Home

RESTART POWER HOME

Περίοδος Κατανάλωσης

Πάγιο

 (€/μήνα)

Έκπτωση Συνέπειας

Χρέωση  Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας

(€/kWh)

1/8/22-31/8/22

5,00 €

5%

0,55554

0,58478

 

RESTART POWER HOME N

Περίοδος Κατανάλωσης

Πάγιο

(€/μήνα)

Έκπτωση Συνέπειας

Ημερήσια Ενέργεια με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

Νυχτερινή Ενέργεια με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

Ημερήσια Ενέργεια (€/kWh)

Νυχτερινή Ενέργεια (€/kWh)

1/8/22-31/8/22

5,00€

5%

0,53749

0,52406

0,56578

0,55164

 • Επαγγελματικές Παροχές – Restart Power Business 1 (Γ21)

 

RESTART POWER BUSINESS 1

Περίοδος Κατανάλωσης

Πάγιο 

(€/μήνα)

Έκπτωση Συνέπειας

Χρέωση Ενέργειας με έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

1/8/22-31/8/22

5,00€

5%

0,54414

0,57278

 

 

 • Επαγγελματικές Παροχές – Restart Power Business 2 (Γ22)

RESTART POWER BUSINESS 2

Περίοδος Κατανάλωσης

Πάγιο 

(€/μήνα)

Έκπτωση Συνέπειας

Χρέωση Ενέργειας με έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

Χρέωση Ισχύος

(€/kW/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

1/8/22-31/8/22

5,00€

5%

0,54414

2,00€

0,57278

 

 

 • Επαγγελματικές Παροχές – Restart Power Business 3 (Γ23)

RESTART POWER BUSINESS 3

Περίοδος Κατανάλωσης

Πάγιο

(€/μήνα)

Έκπτωση Συνέπειας

Ημερήσια Ενέργεια με έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

Νυχτερινή Ενέργεια με έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

Ημερήσια Ενέργεια (€/kWh)

Νυχτερινή Ενέργεια (€/kWh)

1/8/22-31/8/22

5,00€

5%

0,54414

0,53054

0,57278

0,55846

 

 

 1. To παρόν κυμαινόμενο πρόγραμμα Restart Power επωφελείται της κρατικής επιδότησης, που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», και η οποία προσδιορίζεται μηνιαίως, με το ύψος της να επανεξετάζεται ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς ενέργειας και τις ανακοινώσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμών.

 

 1. Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε μηνιαίας ανακοίνωσης παγίων χρεώσεων και χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, γίνεται αζημίως και δεν συνεπάγεται για τον πελάτη χρέωση ρήτρας πρόωρης αποχώρησης

 

 1. Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν πρόγραμμα Restart Power, θα ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση στην ιστοσελίδα, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ).

 

 1. Το Πρόγραμμα Restart Power θα είναι εμπορικά διαθέσιμο από 1/8/2022

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Αναστολή Εφαρμογής Ρήτρας Αναπροσαρμογής, μπορείτε να δείτε εδώ

Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας: VOLTON A.E.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ