ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΘ 2024

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.1ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

1.1.1.Διοργανωτές του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες δύο εταιρείες:

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «EFA ENERGY SA» η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Βούλγαρη και αριθμό 58, Τ.Κ. 54249 και Α.Φ.Μ. 099774830
 2. H εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «BUTTERFLY COMMUNICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά (Προέκταση), Τ.Κ. 55535 και Α.Φ.Μ. 998098542.

 

 

1.2ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί καθ’ όλη την διάρκεια της διενεργείας της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,  ήτοι από το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024 έως και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δημόσια, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 στο σχετικό περίπτερο της EFA ENERGY SA  εντός της Δ.Ε.Θ. από μέλη της ίδιας εταιρείας.

1.3 ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.3.1. Οι Διοργανωτές δίνουν την ευκαιρία σε 10 τυχερούς συμμετέχοντες και 10 επιλαχόντες, κατόπιν κλήρωσης, να διεκδικήσουν κάποιο από τα ακόλουθα έπαθλα:

 • 1 Xiaomi Φριτέζα Αέρος Smart pro Air Fryer
 • 1 Samsung Galaxy Tab A9 Wifi Navy 4GB/64GB
 • 1 HP 15- fd0023nv Laptop 15.6″ HD
 • 1 Kenwood Κουζινομηχανή KHC29.H0WH Prospero
 • 1 Xiaomi Σκούπα ρομπότ Mi Robot E10
 • 1 Sony PlayStation 5 Slim Digital
 • 1 Krups Καφετιέρα Espresso Με κάψουλα XN9105 Vertuo Next
 • 1 Hisense LED TV 43A6K 43″ 4K
 • 1 Egoboo Go80 Ledio Ηλεκτρικό Πατίνι
 • 1 DJI Mini 2 SE Fly More Combo

 

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία  είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ανεξαρτήτως ηλικίας. Εξαίρεση αποτελούν όλοι οι εργαζόμενοι υπάλληλοι των ανωτέρω διοργανωτριών εταιρειών καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι και τον δεύτερο βαθμό συγγένειας.  

2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας το σχετικό δελτίο/φόρμα συμμετοχής.

2.2.2. Το σχετικό δελτίο συμμετοχής, μπορούν να το προμηθευτούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού στο σχετικό περίπτερο εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κατά την ενεργή περίοδο συμμετοχής. Για την παραλαβή του σχετικού δελτίου συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός του σχετικού περιπτέρου εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κατά την ενεργή περίοδο συμμετοχής, ηλεκτρονική φόρμα όπου θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο το τηλέφωνο και το email του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

2.2.3. Κάθε συμπληρωμένο δελτίο/φόρμα συμμετοχής αντιστοιχεί σε ένα κλήρο. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με περισσότερες από μία συμμετοχές

2.2.4. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

2.3. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2.3.1. Για την εγκυρότητα συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό θα πρέπει τα στοιχεία που απαιτούνται στο δελτίο/φόρμα συμμετοχής να έχουν συμπληρωθεί ευκρινώς και να είναι αληθή.

2.3.2. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή, ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίηση σε περίπτωση που είναι νικητές.

2.3.3. Σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων κάποιου συμμετέχοντα οι Διοργανωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν αλλού τα αληθή στοιχεία εάν κληρωθεί αυτός νικητής.

2.4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.4.1. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές, οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη.

2.4.2. Σε περίπτωση που χορηγηθούν περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία, οι Διοργανωτές θα ακολουθήσουν και για αυτά την διαδικασία τήρησης και προστασίας τους.

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΟΥ

3.1.1.Οι νικητές θα ειδοποιηθούν είτε τηλεφωνικά, μέσω του τηλεφώνου που δήλωσαν κατά την συμμετοχή ή με e-mail, το οποίο αντίστοιχα δήλωσαν.

3.1.2. Οι νικητές αποδέχονται με το παρόν την ενδεχόμενη φωτογράφησή τους από τους Διοργανωτές για τις ανάγκες προβολής του διαγωνισμού και την εν γένει χρήση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες και βίντεο που τους αποθανατίζουν και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, την αποδοχή του νικητή για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον νικητή προς τους διοργανωτές όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας. Η χρήση των εικόνων σας θα γίνει, χωρίς να οφείλεται οποιαδήποτε αμοιβή προς τούτο από τους Διοργανωτές.

3.1.2. Κατά την ειδοποίηση θα πρέπει να αποδεχθούν το δώρο εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του επάθλου.

3.1.3. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές ή δεν αποδεχθούν το δώρο εντός 10 ημερών, αυτό θα μεταβιβαστεί στον πρώτο από τους δέκα επιλαχόντες.

3.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ

3.2.1. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής από τον ίδιο τον νικητή, το έπαθλο μπορεί να παραληφθεί από τρίτο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Αντίστοιχα σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος και δεν έχει ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, το έπαθλο το παραλαμβάνει ο κηδεμόνας του επιδεικνύοντας τα σχετικά έγγραφα.

3.2.2. Κατά την παραλαβή είναι απαραίτητη η υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού νόμιμου εγγράφου ζητηθεί το οποίο θα αφορά την παράδοση του δώρου.

3.2.3 Αν το δώρο δεν παραληφθεί έως και 31 Δεκεμβρίου του 2024 , θα ακυρώνεται οποιαδήποτε μετέπειτα αίτηση παραλαβής του.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

4.1. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται. Αποκλείεται η τυχόν εφαρμογή διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ.

4.2. Οι Διοργανώτριες Εταιρίες δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και / ή ζημιά και / ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1. Οι Διοργανώτριες εταιρείες έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους κατά την διακριτική τους ευχέρεια, να μειώσουν ή να αυξήσουν την διάρκεια του διαγωνισμού ή να ματαιώσουν ή να μεταθέσουν το διαγωνισμό, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν τα δώρα του διαγωνισμού και να μεταβάλλουν την ημέρα της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται το ενδεχόμενο τέτοιων μεταβολών και δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης εξ αυτού του λόγου.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

6.1. Για οποιαδήποτε διαφορά δεν επιλυθεί στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρέχουμε σε εσάς, συμμετέχοντες και νικητές στον διαγωνισμό με τίτλο «Έλα EFA και κέρδισε απίθανα δώρα» τις παρακάτω πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές  διατάξεις της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη με την επωνυμία «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «EFA ENERGY SA» η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Βούλγαρη και αριθμό 58, Τ.Κ. 54249. 2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: i. Δεδομένα τα οποία συμπληρώνετε στο δελτίο συμμετοχής σας στον διαγωνισμό, όπως το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο σας σταθερό και κινητό και το e-mail σας. Ii. Καθώς και φωτογραφίες ή/και βίντεο που σας απεικονίζουν σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητές του διαγωνισμού. 3.Σκοποί συλλογής δεδομένων και οι νομικές βάσεις επεξεργασίας αυτών είναι: α. Η ορθή διεξαγωγή και εν γένει υλοποίηση του Διαγωνισμού, η συμμετοχή σας σε αυτόν, ιδίως η επικοινωνία μαζί σας, η απόδοση των επάθλων, εφόσον κληρωθείτε, η διεκπεραίωση της διαδικασίας μεταβίβασης του επάθλου. Η νομική βάση για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης κατά την οποία εσείς ως υποκείμενο δεδομένων είστε συμβαλλόμενο μέρος κατά την συμμετοχή σας και συγκεκριμένα στα πλαίσια του προσυμβατικού σταδίου της υπό αίρεση σύμβασης δωρεάς. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ), β. Η αποστολή προωθητικής επικοινωνίας  αναφορικά με την λειτουργία της εταιρείας και τις παρεχόμενες από μέρους μας υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, θα ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ) προκειμένου τα δεδομένα σας να τύχουν επεξεργασίας για αυτό τον σκοπό. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, επικοινωνώντας μαζί μας gdpr@efaenergy.gr. Γ. Δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην ιστοσελίδα της «EFA ENERGY SA», καθώς και αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με την διενέργεια του διαγωνισμού, την συμμετοχή σας και την ενδεχόμενη ανάδειξή σας ως νικητή, λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο εννόμου συμφέροντος της «EFA ENERGY SA» (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ). 4. Αποδέκτες των δεδομένων σας: Eνδέχεται τα δεδομένα αυτά να τύχουν επεξεργασίας και από εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας (εταιρεία διαφήμισης, φωτογράφος, πάροχος πληροφορικής). 5. Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας: Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την διενέργεια και ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την οριστική παραλαβή των δώρων και στη συνέχεια θα διαγραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (το αργότερο εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού). Τα δεδομένα των νικητών θα διατηρηθούν για 5 έτη από την διεξαγωγή του διαγωνισμού ενόψει, θεμελίωσης, άσκησης, υποστήριξης ή/και αντίκρουσης νομικών αξιώσεων μεταξύ των μερών. Στην περίπτωση προωθητικής επικοινωνίας εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρόνο έχουμε τη συγκατάθεσή της και μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Δικαιώματα: Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας σχετικά, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου: gdpr@efaenergy.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας και τον τρόπο άσκησης αυτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://efaenergy.gr/politiki-aporritou/.

 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ