Πολιτική Απορρήτου

Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ιδιαίτερα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακάτω θα βρείτε περιγραφή των σχετικών σας δικαιωμάτων, καθώς και των τρόπων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του στ. 7 του άρθρου 4 ΓΚΠΔ ενεργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EFA ENERGY SA», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη αρ. 58, ΤΚ 54249 με ΑΦΜ 099774830 και αριθμό ΓΕΜΗ 058455104000 (εφεξής «ΕΦΑ ENERGY»).

Η EFA ENERGY, συμμορφούμενη πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), δεσμεύεται με τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σαφώς αναφερόμενους στην παρούσα σκοπούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε 

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η EFA ENERGY συλλέγει τέτοιες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε, ή αλληλεπιδράτε με αυτήν μέσω της ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα:

 • Εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

 • Μέσω  φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα και προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τυχόν αιτήματα, διευκρινιστικές ερωτήσεις ή ακόμη και ενημέρωση περί προσφορών και νέα που αφορούν την ΕΦΑ, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο με το θέμα του ερωτήματός σας. Προαιρετικά μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Μέσω της φόρμας θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να αναφερθεί το ζήτημα που σας απασχολεί, καταχωρώντας το με τη μορφή κειμένου, ενώ σας ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν είστε ήδη πελάτες της ΕΦΑ ή όχι. Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω της δυνατότητας αυτής ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα δεδομένα υγείας.

 • Μέσω της εγγραφής σας στο MyEFA, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης των λογαριασμών σας.

 • Μέσω του πεδίου ‘Έλα Εfa, όπου θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Προαιρετικά μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

 • Ακόμη, κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου να επωφεληθείτε ορισμένων υπηρεσιών/ παροχών μας. Για παράδειγμα, όταν παρέχετε την συγκατάθεσή σας για προωθητική επικοινωνία και νέα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

 • Επίσης, η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες μας, όπως κληρώσεις, διαγωνισμοί ή προσφορές.

 • Περαιτέρω, κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε («cookies»).  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» και τις επιλογές σας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 • Εάν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 • Εάν είστε προμηθευτής μας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 • Εάν είστε πελάτης ή υποψήφιος πελάτης.

Tα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται κατά περίπτωση η EFA ENERGY είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, ΑΔΤ, Αριθμός Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Η EFA ENERGY συλλέγει τα ως άνω δεδομένα όταν της τα παρέχετε μέσω της σύναψης σύμβασης παροχής φυσικού αερίου, μέσω της πλατφόρμας MyEFA και της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας Έλα Εfa.

Στην ιστοσελίδα μας, στο πεδίο «Εξυπηρέτηση» και στην υποενότητα «Χρήσιμα έντυπα», μπορείτε να βρείτε όλα τα προδιατυπωμένα έγγραφα που αφορούν τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης. Ωστόσο, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών δεν γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας. Για την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω των εν λόγω εντύπων θα λαμβάνετε χωριστή και ειδική ενημέρωση.

Πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους 

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από ανήλικους κάτω των 16 ετών. Η EFA ENERGY δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς την συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση η EFA ENERGY διαγράφει κάθε προσωπικό δεδομένο ανηλίκου κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας τέκνου νεότερου των 13 ετών και ανησυχείτε πως το τέκνο σας μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο gdpr@efaenergy.gr .

Γιατί χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου:

 • Nα επικοινωνήσουμε με όλες τις πιθανές κατηγορίες υποκειμένων για εξυπηρέτηση αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων ή ενημέρωση για προσφορές και νέα που αφορούν την ΕΦΑ.

 • Να παρέχουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα MyEFA.

 • Να διεξάγουμε έρευνες σχετικά με την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών της ΕΦΑ, καθώς και της πλατφόρμας MyEFA.

 • Να διεκπεραιώσουμε παράπονα των πελατών μας.

 • Να εκδώσουμε φορολογικά παραστατικά τελικών πελατών για τις υπηρεσίες προμήθειας αερίου.

 • Να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.

 • Να διενεργήσουμε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

 • Να αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον σύναψης σύμβασης προμήθειας αερίου και να επικοινωνήσουμε με κάθε υποψήφιο πελάτη για την δρομολόγηση ενεργειών σύναψης σύμβασης.

 • Να επιδιώξουμε την εξόφληση τιμολογίων.

 • Να αξιολογήσουμε υποψήφιους εργαζομένους.

 • Να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 • Να σας στέλνουμε προωθητική επικοινωνία, πληροφορίες ή υλικό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, στο πλαίσιο διαφήμισης και προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών μας.

 • Να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της σελίδας.

 • Να προβαίνουμε σε ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων.

 • Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων δικών μας ή τρίτων.

 • Να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εκδηλώσεών και λοιπών προωθητικών ενεργειών μας.

 • Να διατηρούμε (μέσω επικαιροποιήσεων) την λίστα επαφών μας.

 • Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι συμβατά με τον συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό της επεξεργασίας και απολύτως απαραίτητα για την επίτευξή του.
 

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους. Ειδικότερα:

 • Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης λογαριασμών ή/και φορολογικών παραστατικών.

 • Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

 • Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών της ΕΦΑ.

 • Σε τραπεζικά ιδρύματα.

 • Σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

 • Σε λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας όπως δικηγορικές εταιρείες, οικονομικοί σύμβουλοι-λογιστές, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής κλπ.

 • Σε εισπρακτικές εταιρείες (Ν. 3758/2009) για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν ασφαλούς επεξεργασίας.

Υπηρεσίες τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις δικές μας υπηρεσίες (Links)

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού (share) σε Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram, κλπ) και άλλα συναφή εργαλεία (όπως η δυνατότητα καταχώρησης ένδειξης μετρητή στο πεδίο «Εξυπηρέτηση», η οποία οδηγεί στο διαδικτυακό περιβάλλον της ΔΕΔΑ (Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας)), που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, μηχανές αναζήτησης,  ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Η χρήση αυτών των πληροφοριών, τις οποίες παρέχετε εσείς σε αυτά τα τρίτα μέρη, διέπεται από τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκείνων των μερών και όχι από  την δική μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η EFA ENERGY δεν ευθύνεται για τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτών των τρίτων μερών ή για την συμμόρφωσή τους σε αυτές.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.
 

Νομικές βάσεις για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων   

Η EFA ENERGY στηρίζεται σε τέσσερις νομικές βάσεις όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Εκτέλεση συμβάσεως: όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα δεδομένα σας, ωστόσο σε περίπτωση που επιλέξετε να μην το πράξετε δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για σύναψη σύμβασης.

 • Έννομη υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.

 • Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας  σύννομης δραστηριότητας  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας, είτε

 • Η συγκατάθεσή σας: ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης αυτής οποτεδήποτε, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης, επικοινωνώντας με την EFA ENERGY στο gdpr@efaenergy.gr .

Τα δικαιώματά σας 

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

 • Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η EFA ENERGY.

 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας των δεδομένων.

 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία  πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης).

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η EFA ENERGY δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, όταν αυτή αποτελεί τη νομική βάση της από μέρους μας επεξεργασίας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησης.

 • Δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλούμε απευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση Βούλγαρη αρ. 58, ΤΚ 54249, Θεσσαλονίκη ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@efaenergy.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες που σας παρέχουμε, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Ασφάλεια και Διατήρηση των Προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, ήτοι όσο διαρκεί η μεταξύ μας σύμβαση, η συναίνεσή σας, οι νομικές μας υποχρεώσεις (όπως η τήρηση για φορολογικούς σκοπούς) και το έννομό μας συμφέρον ανά περίπτωση.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Η EFA ENERGY εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο της ασφαλούς αποθήκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά σας δεδομένα να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω email ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις  15/06/2021.

 • Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Εφόσον αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας θα σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται στο site μας.

 • Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωση ή, όπου απαιτείται, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@efaenergy.gr

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ